ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Καλύπτεται η απώλεια μετρητών ή χρεογράφων από:

-Κλοπή ή ληστεία χρηματοκιβωτίου,

-Ληστεία χρηματαποστολής,

-Ληστεία ταμείου,

-Κατάχρηση, πλαστογραφία, υπεξαίρεση υπαλλήλου