ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών συσκευών όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές, ιατρικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά μηχανήματα κλπ, για τα οποία οπωσδήποτε έχουν ενδιαφέρον ασφάλισης τους οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ή και τρίτοι ως χρηματοδότες για την αγορά των μηχανημάτων (π.χ. τράπεζες, εταιρείες leasing),.
Καλύπτεται κάθε ζημιά που θα συμβεί σε ασφαλιζόμενο περιουσιακό στοιχείο, αφού έχει τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία (με το συμβόλαιο αυτό, δεν καλύπτεται η περίοδος συναρμολόγησης και δοκιμαστικής λειτουργίας), είτε αυτό λειτουργεί, είτε βρίσκεται σε αδράνεια εντός του χώρου στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το συμβόλαιο καλύπτει ζημιές από τις παρακάτω αιτίες:
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη,καπνό, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, καθίζηση/κατολίσθηση, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, κατάρρευση, κλπ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

•Κίνδυνοι μεταφοράς
•Κίνδυνοι λόγω ανεπάρκειας κλιματισμού
•Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς