ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών είναι υποχρεωτική (με τον νόμο 2743/99) για όσα σκάφη έχουν μήκος άνω των 7 μέτρων ή χαρακτηρίζονται "ταχύπλοα" και καλύπτει την αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έως 300.000 €, υλικές ζημίες έως 150.000 € και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως 90.000 €.Οι προαιρετικές καλύψεις είναι: • Bύθιση • Πρόσκρουση • Ανατροπή • Πυρκαγιά • Κλοπή ολική ή και μερική • Μηχανικές βλάβες • Πτώση της μηχανής στη θάλασσα • Ζημίες στο πόδι ή στην προπέλα του σκάφους Τα ασφάλιστρα στο κλάδο σκαφών, διαμορφώνονται ανάλογα με το υλικό κατασκευής του σκάφους, την ηλικία του, την ιπποδύναμη των μηχανών του, την χρήση του, και το καύσιμο.