ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη. Είναι γεγονός όμως ότι τόσο μέσα στο χώρο του σπιτιού μας, της εργασίας μας, όσο και έξω στο δρόμο μπορεί να συμβούν διάφορα ατυχήματα. Ατύχημα θεωρείται κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε βίαιη εξωτερική αιτία, αιφνίδια, τυχαία, ορατή και απόλυτα ανεξάρτητη από την θέληση του ατόμου. Οι συνέπειες από ένα ατύχημα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: •Στις πρόσκαιρες σωματικές βλάβες όταν το άτομο που υποστεί ατύχημα κριθεί ότι είναι προσωρινά ολικά ή μερικά ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία ή για ενασχόληση και έχει τεθεί υπό ιατρική θεραπεία ή παρακολούθηση ή ευρίσκεται σε αναρρωτική άδεια. •Στις μόνιμες σωματικές βλάβες όταν το άτομο που υποστεί ατύχημα καταστεί μόνιμα ολικά ή μερικά ανίκανο για να ασκεί το επάγγελμά του, ή για την απώλεια ή την μείωση της λειτουργικότητας κάποιου μέλους (άνω και κάτω άκρα) του σώματος του. •Στον θάνατο από ατύχημα. Σημείωση:Ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δύναται να εκδηλωθεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή με αποτέλεσμα την προσωρινή ανικανότητα , ή την μόνιμη ανικανότητα ή τον θάνατο μετά την εκδήλωση της. Οι καλύψεις που παρέχονται σε περιπτώσεις ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι: •Θάνατος από ατύχημα •Μόνιμη ολική ανικανότητα •Νευρολογικές παθήσεις του εγκεφάλου •Μόνιμη μερική ανικανότητα •Ιατροφαρμακευτικά έξοδα •Πρόσκαιρη ανικανότητα από ατύχημα •Νοσοκομειακό επίδομα •Χειρουργικό επίδομα Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος μπορεί να είναι ατομικά η και ομαδικά.