ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Η επιχείρησή σας-είτε πρόκειται για γραφείο, είτε για κατάστημα ή εργοστάσιο- και το περιεχόμενό της, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο σας. Ωστόσο πολλοί κίνδυνοι την απειλούν.Είναι επομένως συνετό εκ μέρους σας να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της. Το συμβόλαιο πυρός καλύπτει απώλεια ή ζημιά στην περιουσία σας, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων εξαιτίας: -Πυρκαγιάς -Κεραυνού -Έκρηξης (εξαιτίας οικιακών συσκευών υγραερίου μόνο) Με επιπρόσθετο ασφάλιστρο μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη, ώστε να προνοεί για πρόσθετους κινδύνους, όπως: -Έκρηξη -Θραύση σωλήνων -Σεισμό -Πτώση αεροσκαφών -Πλημμύρα -Πρόσκρουση -Θύελλα και καταιγίδα -Κλοπή -Απώλεια ενοικίου (όπου εφαρμόζεται) -Απώλεια κερδών (όπου εφαρμόζεται) Και μη ξεχνάτε να ασφαλίσετε τυχόν εξωτερικές επεκτάσεις του κτιρίου σας. Είναι σημαντικό να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας στην πλήρη αξία της.